กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2559

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ทั้วทั้ง 25 อำเภอ เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางสัญจร ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีวันหยุดยาวถึง 5 วัน ในวันที่ 16 ก.ค. 59 มีสถิติอุบัติเหตุ 18 ครั้ง บาดเจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 3 ราย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21300 ครั้ง