กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่เสี่ยงภัย

พื้นที่เสี่ยงภัย

กลุ่ม

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงใหม่
ท่านสามารถดูข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยได้ตามไฟล์แนบ

/upload/filecenter/27/files/CMrisk.xls
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2983 ครั้ง