กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม

อากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือ

ตั้งแต่วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14869 ครั้ง