กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14864 ครั้ง