กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14867 ครั้ง