กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นตรวจสอบสภาพอากาศ

ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นตรวจสอบสภาพอากาศ ในระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/thai-weather/id734275345?l=th&mt=8 ในระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmd.hpc.weather&hl=th
ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นตรวจสอบสภาพอากาศ
 
ในระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่
 
ในระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21309 ครั้ง