กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม

วิทยุแจ้งเตือน

เรื่อง พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14866 ครั้ง