กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 วัน

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13930 ครั้ง