กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมตรวจสอบราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมสำนักงานชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านสารภี ม.4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเป็นที่ดินป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบประมาณ 200 ไร่ ในการช่วยเหลือได้ประสานไฟฟ้าติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมเนื่องจากกระแสไฟไม่เพียงพอในการสูบน้ำ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21299 ครั้ง