กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม

รองอธิบดีกรม ปภ. ตรวจเยี่ยม สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาทุกสาขา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21301 ครั้ง