กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม

การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2562

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยเกิดจาก พลุ ประทัพ ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21308 ครั้ง