กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม
12/6/2561
การฝึกซ้อมแผนอุทกภัย น้ำป่า ดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่
การฝึกซ้อมแผนอุทกภัย น้ำป่า ดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่

194 รูปภาพ
604 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5596 ครั้ง