กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวทั่วไป
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยเกิดจาก พลุ ประทัพ ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ
การเตรียมการหมอกควัน
มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ข่าวประจำวัน 23 พฤษภาคม 2562
ข่าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
รายงานประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวสาธารณภัย
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2562
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2562
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ข่าวอื่น ๆ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ณ บริเวณลาน กางเต็นท์น้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวปฏิญาณ ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ด้วย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัด และจิตอาสา รับมอบถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ พร้อมฐานติดตั้ง “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีคุณศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาทุกสาขา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมสำนักงานชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านสารภี ม.4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเป็นที่ดินป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบประมาณ 200 ไร่ ในการช่วยเหลือได้ประสานไฟฟ้าติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมเนื่องจากกระแสไฟไม่เพียงพอในการสูบน้ำ
ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นตรวจสอบสภาพอากาศ ในระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/thai-weather/id734275345?l=th&mt=8 ในระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmd.hpc.weather&hl=th
ความรู้สาธารณภัย
การเตรียมพร้อมรถ เรียนรู้หลักขับรถ ผ่านเส้นทางฝนตก
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว
ปภ. แนะปรับปรุง - แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียน เพิ่มความปลอดภัยแก่นักเรียน
ภาพกิจกรรม
22/4/2562
ภาพกิกรรมการสรางความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
12/6/2561
การฝึกซ้อมแผนอุทกภัย น้ำป่า ดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่