กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ภัยแล้ง

ปภ.ชม.

กลุ่ม
1 2 3
25/5/2566
ประกาศสิ้นสุดภัยแล้งแม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา
19/5/2566
แม่แจ่ม
2/5/2566
กัลยาณิวัฒนา
18/3/2565
เชียงดาว แม่ริม
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3169 ครั้ง