กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

อุทกภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
26/12/2565
ดอยหล่อ แม่ริม
14/11/2565
สิ้นสุดดอยหล่อ สิ้นสุดแม่วาง สารภี แม่แตง สิ้นสุดเชียงดาว
3/11/2565
แม่ริม จอมทอง สะเมิง สิ้นสุดสารภี
18/10/2565
แม่แจ่ม ดอยหล่อ สะเมิง แม่วาง ฮอด พร้าว ดอยเต่า แม่ริม อมก๋อย จอมทอง สารภี
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36764 ครั้ง