กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

วาตภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
29/5/2566
แม่แจ่ม ดอยหล่อ
25/5/2566
แม่แตง แม่อาย
24/5/2566
เชียงดาว ดอยหล่อ ฝาง แม่ออน แม่อาย
22/5/2566
จอมทอง
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13465 ครั้ง