กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณภัยอื่น ๆ

ปภ.ชม.

กลุ่ม
1 2 3
25/4/2566
พร้าว
5/4/2566
แม่ริม เมืองเชียงใหม่ หางดง เชีงดาว
10/8/2565
แม่อาย
18/3/2565
จอมทอง
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2410 ครั้ง