กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่เสี่ยงภัย

พื้นที่เสี่ยงภัย

กลุ่ม
19/8/2559
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3875 ครั้ง