กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ความรู้สาธารณภัย

ฐานข้อมูลสาธารณภัย

กลุ่ม
1 2 3
30/5/2561
การเตรียมพร้อมรถ เรียนรู้หลักขับรถ ผ่านเส้นทางฝนตก
13/10/2560
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว
7/7/2560
ปภ. แนะปรับปรุง - แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียน เพิ่มความปลอดภัยแก่นักเรียน
5/7/2560
ปภ. แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า ... ดำเนินชีวิตช่วงฤดูฝนปลอดภัย
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8648 ครั้ง