กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

การเงิน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
18/10/2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
18/10/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565
27/10/2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26/10/2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3985 ครั้ง