กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์อื่น ๆ

ไฟล์อื่น ๆ

กลุ่ม
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562
ดาวน์โหลด :
รายงานการประชุม_ศปถ_2_62 ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
หนังสือเชิญประชุมด้านความปลอดภัยทางถนน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส
แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จับจริงด้วยเทคโนโลยี CCTV
ดาวน์โหลด :
ป้าย CCTV SpeedCamera.jpg ( 3.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
ป้าย CCTV SpeedCamera.rar ( 25.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2562)
ดาวน์โหลด :
ภาคผนวก ค.pdf ( 1.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,095 ครั้ง)
ภาคผนวก ข .pdf ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
ภาคผนวก ก.pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
ปก คำนำ สาบัญ บทนำ.pdf ( 1.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
บทที่ 8.pdf ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
บทที่ 7.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 171 ครั้ง)
บทที่ 6.pdf ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
บทที่ 5.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
บทที่ 4.pdf ( 0.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
บทที่ 3 .pdf ( 0.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 164 ครั้ง)
บทที่ 2.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
บทที่ 1.pdf ( 0.63 MB ) ( ดาวน์โหลด 317 ครั้ง)
ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์วินัยจราจรในสถานศึกษา
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5501 ครั้ง