กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
นายอารุณ ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปปช.

ปปช

กลุ่ม
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด :
รายงานปปช63.pdf ( 0.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด :
201905311451.pdf ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 405 ครั้ง