กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

กลุ่ม
1 2
4/7/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยบะหิน
4/7/2560
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21/6/2560
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยบะหิน บ.หนองปิด ม.2 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5/4/2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 4/4/60
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2748 ครั้ง