กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
4/1/2562
สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่
28/12/2561
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562
3/10/2561
ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่ม ได้แก่ อำเภอเชียงดาว ฝาง พร้าว แม่แตง และอำเภอไชยปราการ
18/9/2561
มีวิทยุแจ้งเตือน ด่วนที่สุด ที่ ชม 0021/ว 38271 ลงวันที่ 18 ก.ย.61 แจ้งว่าในช่วงวันที่ ๑๗-๑๙ ก.ย ๖๑ ภาคเหนือ มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13929 ครั้ง