กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
24/8/2561
สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
24/8/2561
สถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
10/8/2561
ช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561
23/7/2561
พายุดีเปรสชัน ช่วงวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13937 ครั้ง