กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
.. 3 4 5 6 7 ..
3/6/2561
เรื่อง พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
23/4/2561
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 24-27 เมษายน 2561
6/3/2561
ในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2561
23/2/2561
ตั้งแต่วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561
.. 3 4 5 6 7 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13933 ครั้ง