กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาธารณภัย

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
.. 4 5 6 7 8 ..
12/1/2561
รายงานเหตุแผ่นดินไหว
22/11/2560
รายงานเหตุ แผ่นดินไหว พื้นที่ อ.สันทราย
8/10/2560
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 9-11 ต.ค. 2560
3/10/2560
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 2-5 ต.ค. 2560
.. 4 5 6 7 8 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14865 ครั้ง