กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
22/5/2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ณ บริเวณลาน กางเต็นท์น้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวปฏิญาณ ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ด้วย
22/5/2562
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัด และจิตอาสา รับมอบถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 50 ใบ พร้อมฐานติดตั้ง “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีคุณศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
22/5/2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายสายัณห์ กาวีวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาทุกสาขา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
21/5/2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมสำนักงานชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านสารภี ม.4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเป็นที่ดินป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบประมาณ 200 ไร่ ในการช่วยเหลือได้ประสานไฟฟ้าติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมเนื่องจากกระแสไฟไม่เพียงพอในการสูบน้ำ
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13522 ครั้ง