กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
30/5/2561
ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่นตรวจสอบสภาพอากาศ ในระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/thai-weather/id734275345?l=th&mt=8 ในระบบ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tmd.hpc.weather&hl=th
20/11/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6/11/2560
หนังสือแจ้งประกาศ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13136 ครั้ง