กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
25/10/2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มลฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พร้อมแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ ได้แก่ - บ้านสันปูเลย หมู่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง - บ้านห้วยโท้ง หมู่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง และบ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยให้เตรียมความพร้อม แจ้งเตือน และรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงที
26/9/2560
สรุปรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย วันที่ 26 ก.ย. 60 เวลา 9.00 น.
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13133 ครั้ง