กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม
.. 2 3 4 5 6 ..
26/9/2560
วันที่ 26 ก.ย. 60 เวลาประมาณ 05.00 น. เกิดเหตุนำ้ป่าไหลหลากในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ
14/9/2560
แผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอสารภี
6/9/2560
วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขของผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับให้เกิดมาตรฐานการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาคเหนือและประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่
1/9/2560
การฝึกซ้อมแผน
.. 2 3 4 5 6 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13130 ครั้ง