กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ

ข่าวอื่น ๆ

กลุ่ม
.. 3 4 5 6 7 ..
30/8/2560
ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา
23/8/2560
การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถตู้ขนส่งนักท่องเที่ยวจีนประสบอุบัติเหตุ ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย
11/8/2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพัฒนาคลองแม่ข่า โดยมีมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
.. 3 4 5 6 7 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13137 ครั้ง