กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่ม
9/9/2559
การประชุม ศปถ. 3/59 และพิธีมอบโล่องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%
17/7/2559
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ทั้วทั้ง 25 อำเภอ เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางสัญจร ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีวันหยุดยาวถึง 5 วัน ในวันที่ 16 ก.ค. 59 มีสถิติอุบัติเหตุ 18 ครั้ง บาดเจ็บ 14 ราย เสียชีวิต 3 ราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 19829 ครั้ง