กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ภัยแล้ง

ปภ.ชม.

กลุ่ม
1 2
18/3/2565
เชียงดาว แม่ริม
25/5/2564
สิ้นสุดภัยแล้ง อมก๋อย เชียงดาว ดอยเต่า ฮอด
28/4/2564
เชียงดาว ดอยเต่า ฮอด
24/2/2564
อมก๋อย
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2868 ครั้ง