กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ภัยหนาว

ปภ.เชียงใหม่

กลุ่ม
16/1/2566
กัลยาณิวัฒนา
5/3/2564
ประกาศปิดภัยหนาว กัลยา เวียงแหง
21/7/2563
ประกาสภัยหนาว,ปิดภัยหนาว
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1299 ครั้ง