กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวภายใน

ข่าวภายใน

กลุ่ม
30/6/2560
ขอเชิญประชุมสำนักงาน ปภ.จ.ชม. วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จ.ชม.
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1042 ครั้ง